SEO & online marketing

Legde in De Ochtend op Radio 1 nog eens uit waarom zijn partij over confederalisme wil onderhandelen: ‘We hebben sterk bestuurd, met meer koopkracht, een strakker migratiebeleid. Straks komt de PS in regering, en dan weet je: dat betekent hogere belastingen en meer schulden. en Ecolo komen misschien in de regering, dat betekent een minder streng migratiebeleid. Onze bloed, zweet en tranen mogen niet zomaar worden teruggedraaid en dus willen we dat structureel verankeren.’
‘Dat confederalisme is makkelijk samen te vatten onder term ‘verantwoordelijkheid’’, legt Loones uit. ‘Franstaligen en Vlamingen nemen verantwoordelijkheid voor de eigen problemen, besturen met eigen oplossingen en eigen centen.’
Hoe dat er concreet moet uitzien, moet volgens Loones onderhandeld worden: ‘We hebben ons eigen model op tafel gegooid, onze denkoefening is helemaal klaar, we hebben daar 1,5 jaar aan gewerkt. Op vlak van buitenlands beleid en defensie doen we nog een aantal dingen samen, op vlak van veiligheid ook, als het om grote terreuracties gaat, en er moeten een aantal fiscale afspraken gemaakt worden.’
Het confederalisme van N-VA is geen opstapje naar onafhankelijkheid, verzekert Loones. ‘Ons bod is eerlijk, wat we op tafel leggen, is waar we voor gaan.’
Wat met de nationale schuld? ‘We hebben daar een ingenieus systeem voor uitgedacht, waarbij de schuld federaal zal worden afgebouwd en de deelstaten zo de kans krijgen om schuld op te bouwen, idealiter tot maximum 60 procent, zodat we voldoen aan de Europese normen. We hebben daarvoor een financieringssysteem voorzien via de btw, dan kijk je naar wie waar hoeveel verbruikt, dat is een eerlijke verdeling.’