Webdesign & Development

De Brusselse kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort werken dinsdag de eerste ronde van politieke contacten af voor het vormen van een Brusselse regering. PVDA mocht de spits afbijten, maar de ontmoeting startte om 10 uur in een sfeer van wantrouwen.
Laurette Onkelinx wacht op de voorstellen van PVDA voor Brussel. Ze verwees daarbij naar de onderhandelingen in Molenbeek tussen PS en PVDA na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar.
David Pestieau wees er bij zijn aankomst op dat de kiezer de PVDA een sterk mandaat gegeven heeft. ‘Het ligt vooral bij de anderen moeilijk om met ons te onderhandelen. De PVDA is de winnaar van de verkiezingen’, aldus Pestiau, die eraan toevoegde dat zijn partij van een ‘wit blad’ wil vertrekken en compromissen wil sluiten, maar niet over alles. Hij citeerde de huisvesting en het feit dat een derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft.